การชี้แจง นโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบโควิด19

การชี้แจง ผลกระทบโคดวิด 19 ณ โรงเรียน วัดสวนขัน นำโดย ผอ.วรลักษณ์ นุ่นรักษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล “การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19″พร้อมทั้งร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของลูกๆนักเรียน ในช่วยปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ร.ร.หยุด แต่การเรียนรู้ของลูกๆนักเรียนไม่หยุด

การชี้แจง

การชี้แจง

การชี้แจง