โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

การประเมิน เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

การประเมิน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวจารุวรรณ หนูคงคา

การประเมิน