โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

การเรียนชดเชย วันเสาร์ครั้งที่ 2

การเรียนชดเชย วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 บรรยากาศการเรียนชดเชยวันเสาร์ ครั้งที่ 2 ทางโรงเรียนวัดสวนขันขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนมา ณ ที่นี้

การเรียนชดเชย

การเรียนชดเชย

การเรียนชดเชย