โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

กิจกรรมโครงงาน stem วุ้นแฟนซีจากสีธรรมชาติ

กิจกรรมโครงงาน stem วุ้นแฟนซีจากสีธรรมชาติ
4 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 เรียนรู้ผ่านกิจกรรม stem มาทำเป็นโครงงาน กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายเรียนรู้กระบวนการตามขั้นตอน ค้นหาคำตอบข้อสงสัย สรุปผลจากการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้

กิจกรรมโครงงาน

กิจกรรมโครงงาน

กิจกรรมโครงงาน

กิจกรรมโครงงาน