โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสวนขัน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 1 3 4 1
อนุบาล 3 7 1 8 1
รวมชั้นอนุบาล 8 4 12 2
ป.1 17 17 34 1
ป.2 22 19 41 1
ป.3 17 18 35 1
ป.4 18 15 33 1
ป.5 18 16 34 1
ป.6 11 21 32 1
รวมชั้นประถมศึกษา 103 106 209 6
รวมทั้งหมด 111 110 221 8