โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสวนขัน เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและบุคลากร และขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู ที่ร่วมทำกิจกรรมให้กับนักเรียนจนสำเร็จ “สวัสดีปีใหม่”

จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม