โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ผักปลอดสารพิษ จากแปลงเกษตรโรงเรียนวัดสวนขัน

ผักปลอดสารพิษ สดๆใหม่ๆ จากแปลงเกษตรโรงเรียนวัดสวนขัน เปิดขายที่โรงเรียนทุกวัน ในราคามัดละ 10 บาท โดยการฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิต เป็นแม่ค้าตัวน้อย ได้ทั้งความรู้ ความสุขและสนุกสนาน

ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ