โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ผ่าตัด การผ่าตัดรักษากับพื้นหลังของการหายใจที่ยังไม่มีการทดแทน

ผ่าตัด การผ่าตัดแก้ไขการแตกหักของกระดูกยาวกระดูกเชิงกราน และกระดูกสันหลังในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกันอย่างรุนแรง ควรพิจารณาวิธีเดียวที่จะทำลายวงจรที่แย่ ของกระบวนการทางพยาธิวิทยาอย่างรวดเร็วรักษาสถานะ ของการทำงานที่สำคัญป้องกันการพัฒนา ของภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และเริ่มต้นการฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วงต้น ในเวลาเดียวกัน การดำเนินการกับพื้นหลังของสถานะ การหายใจที่ยังไม่มีการทดแทน นั้นต้องการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่กว้างขวางจากศัลยแพทย์ในแง่ของความเร็ว และอัตลักษณ์ของการแทรกแซงการผ่าตัด และจากวิสัญญีแพทย์ ระดับความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัย ในการป้องกันและแก้ไขความผิดปกติที่คุกคามถึงชีวิตระหว่างและหลังการผ่าตัด สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือช่วงเวลาของการแทรกแซงการผ่าตัด กับพื้นหลังของสถานะการหายใจที่ยังไม่มีการทดแทน ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้รับในช่วงเวลา 12 ถึง 48 ชั่วโมงหลังได้รับบาดเจ็บและแย่ที่สุด

ผ่าตัด

ในช่วง 3 ถึง 6 วันนี่คือคำอธิบายโดยข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นวันที่ 3 ถึง 6 ที่จุดสูงสุดของการพัฒนาของความผิดปกติ ของหลายอวัยวะและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ไขมันเส้นเลือดอุดตัน ปอดบวม ลิ่มเลือดอุดตันและภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานในระยะยาว ของกระบวนการทางพยาธิวิทยาที่กำลังทำงานอยู่แล้วตกหล่น ยิ่งกว่านั้นโอกาสของการทำศัลยกรรมในช่วงเวลานี้มีน้อยมาก ดังนั้น ควรทำการผ่าตัดรักษากับพื้นหลังของสถานะ

การหายใจที่ยังไม่มีการทดแทนโดยเร็วที่สุด อย่างเหมาะสมที่สุดภายใน 2 วันแรกหลังจากได้รับบาดเจ็บ ในระยะต่อมาจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตหรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง การดำเนินการขนาดใหญ่ที่ทำกับพื้นหลัง ของสถานะที่ไม่ได้รับการชดเชย ตามกฎแล้วจะจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ไม่ดีและหากในวันที่ 1 กลวิธีดังกล่าวมีเหตุอันสมควรโดยรุนแรงให้ทนไฟได้ การดูแลอย่างเข้มข้น การละเมิดการทำงานที่สำคัญ จากนั้นในช่วงเวลาต่อมาสภาพที่ไม่ได้รับการชดเชย

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อควรเป็นข้อห้ามในการผ่าตัดรักษา เช่น การแทรกแซงการผ่าตัดที่ล่าช้าและวางแผนไว้ จะไม่ดำเนินการจนกว่าอาการจะดีขึ้น การทำงานพร้อมกันสำหรับ โพลีเทรามา ด้วยโพลีเทรามามากถึง 19 เปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการทั้งหมดที่ทำในหลายพื้นที่ ของร่างกายพร้อมกันนั่นคือในเวลาเดียวกัน 59.4 เปอร์เซ็นต์ จะดำเนินการตามลำดับในระหว่างการดมยาสลบและ 21.6 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับในเวลาที่ต่างกัน การดำเนินการพร้อมกันนั้นทำได้น้อยกว่าวิธีอื่น

เนื่องจากเป็นการรุกรานที่ร้ายแรง และต้องการเหตุผลอันสมควร นอกจากนี้ พวกเขาต้องการเงื่อนไขที่เหมาะสม ประสบการณ์ของศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ดังนั้น ควรดำเนินการประเภทเดียวกันพร้อมกันเท่านั้น ดำเนินการประเภทต่างๆ ตามลำดับ ดังนั้น วิธีการเชิงปริมาณจึงทำให้การประเมินความรุนแรง ของอาการเป็นไปในทางที่ผิด และสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับความสามัคคี ในการทำความเข้าใจปัญหาทางการแพทย์และยุทธวิธีจำนวนหนึ่ง

ชุดบังคับของอาการที่มีข้อมูลสูง ซึ่งใช้ในกระบวนการประเมินสภาพคือ อัลกอริธึมการวินิจฉัยที่ไม่เพียง แต่จะระบุการละเมิดหน้าที่ที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังกำหนดลักษณะและระบุระบบของร่างกายที่เกิดขึ้น ในทางกลับกัน สิ่งนี้ช่วยให้สามารถแก้ไขความผิดปกติตามเป้าหมาย หรือการวินิจฉัยโดยละเอียดยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการวิจัยพิเศษ โดยทั่วไปลำดับของการดูแลทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับโพลีเทรามา ตามแนวคิดเกี่ยวกับโรคบาดแผล การช่วยชีวิตด้วยการผ่าตัด

ตลอดจนการประเมินความรุนแรงของอาการตามวัตถุประสงค์ ความจำเป็นในการดำเนินการแทรกแซงที่กระทบกระเทือนจิตใจ ในระยะยาวกับภูมิหลังของสภาวะที่ไม่ได้รับการชดเชยของเหยื่อเป็นเครื่อง บ่งชี้ถึงการใช้กลยุทธ์ การควบคุมความเสียหาย คุณค่าของเทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงผลลัพธ์ของโพลีเทรามา ทศวรรษที่ผ่านมามีลักษณะเฉพาะด้วยการแนะนำเทคโนโลยีการวินิจฉัย และการรักษาใหม่อย่างเข้มข้นในการผ่าตัดบาดเจ็บ

ประสบการณ์ของคลินิกศัลยกรรมสนามทหาร ในช่วงเวลานี้ช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพ ของการแนะนำเทคโนโลยีการวินิจฉัย และการรักษาแบบใหม่ในการผ่าตัดโพลีเทรามา จนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีการวินิจฉัยที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความแม่นยำของการวินิจฉัย ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวินิจฉัย ได้แก่ SCT อัลตราซาวด์ของหน้าอกและช่องท้อง และการส่องกล้องวิดีโอ SCT ในการตรวจคนไข้ที่เป็นโรคโพลีเทรามา

SCT แตกต่างจาก CT ทั่วไปด้วยความเร็วของการตรวจสอบที่เร็วขึ้น คุณภาพของภาพที่ดีขึ้น และความสามารถในการสร้างภาพ ในรูปแบบของการสร้างใหม่แบบหลายระนาบและเชิงปริมาตร วิธีนี้ช่วยให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำ 95 ถึง 97 เปอร์เซ็นต์ และลดเวลาในการวินิจฉัยจาก 40 เป็น 4 ถึง 8 นาทีกล่าวคือ 5 ถึง 10 เท่า อัลตราซาวด์ของหน้าอกและช่องท้องเป็นวิธีการบังคับ ในการตรวจสอบผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยโพลีเทรามาตลอดเวลา วิธีการอัลตราซาวด์มีความแม่นยำสูง

โดยสามารถตรวจจับของเหลวในหน้าอก หรือช่องท้องได้มากถึง 50 มิลลิลิตร ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกแทนวิธีการบุกรุกที่ล้าสมัยและแม่นยำน้อยกว่า ได้แก่ การเจาะช่องท้องและการเจาะเยื่อหุ้มปอด การวินิจฉัยด้วยวิดีโอผ่านกล้องเป็นวิธีการบุกรุกที่รวมอยู่ในอัลกอริธึม สำหรับการวินิจฉัยความเสียหายต่ออวัยวะในช่องท้องด้วยข้อมูลอัลตราซาวด์และ CT ที่น่าสงสัยรวมถึงวิธีที่แม่นยำในการวินิจฉัยความเสียหายต่ออวัยวะกลวง วิธีนี้ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเปิดช่องท้อง

เพื่อการวินิจฉัยได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีอาการบาดเจ็บที่กระดูกเชิงกราน และกระดูกสันหลังส่วนเอวร่วมด้วยอย่างรุนแรง และใน 23 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยต้องทำการผ่าตัดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ในอวัยวะในช่องท้องที่เสียหาย เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยหนักที่เป็นโรคโพลีเทรามา ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ของการรักษามากที่สุด ได้แก่ การใช้เครื่องช่วยหายใจรุ่นที่ 3 และ 4 และการสุขาภิบาล FBS อุปกรณ์ เซอร์โว-300 และพิวริตัน เบนเน็ตต์-760

ช่วยให้ใช้การช่วยหายใจทางกลในระยะยาวด้วยการควบคุมแรงดัน การผกผันของวัฏจักรการหายใจ การช่วยหายใจแบบซิงโครไนซ์ของปอด ซึ่งช่วยลดอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนในปอดได้อย่างมาก FBS สุขาภิบาลเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยหนัก เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต้องการ FBS หลายเครื่อง เทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโพลีเทรามา ที่มีผลกระทบที่สำคัญที่สุดในการปรับปรุงผลลัพธ์การรักษา

วิธีการประเมินความรุนแรงของอาการอย่างเป็นกลาง เมื่อกำหนดกลยุทธ์การรักษา การรักษาแบบหลายขั้นตอนที่ตั้งโปรแกรมไว้ การควบคุมความเสียหาย และการใช้ของวิธีการเอ็นโดวิดิโอศัลยกรรมในการผ่าตัดโพลีเทรามา การแนะนำวิธีการสำหรับการประเมินความรุนแรง ของอาการตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดกลยุทธ์การรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดข้อบ่งชี้สำหรับการแทรกแซงการ ผ่าตัด อย่างเร่งด่วนและล่าช้า มีผลกระทบมากที่สุดต่อการปรับปรุงผลลัพธ์

การรักษาโพลีเทรามาเป็นผลให้ลดลง ในการตายในกลุ่มเทียบเท่า 36 เปอร์เซ็นต์ถูกบันทึกไว้ เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดอันดับสองที่ปรับปรุงผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยโพลีเทรามา อย่างมีนัยสำคัญคือการแนะนำ ยุทธวิธีของการแทรกแซงการผ่าตัดแบบตั้งโปรแกรมหลายขั้นตอน ซึ่งได้รับกลยุทธ์การกำหนด การควบคุมความเสียหายเริ่มนำมาใช้ในการผ่าตัดบาดเจ็บ เมื่ออัตราการรอดชีวิตก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เมื่อผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่รุนแรงมาก และมีอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องในภาวะวิกฤตเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับคำจำกัดความของโพลีเทรามาอย่างสมบูรณ์

บทความอื่นที่น่าสนใจ: อาหารเสริม เมื่อใดควรแนะนำอาหารเสริมสำหรับอาหารของเด็ก