โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

พ่อครัวแม่ครัว ตัวน้อยทำบัวลอยไข่หวาน กิจกรรมวิชาการงานอาชีพ 

พ่อครัวแม่ครัว ตัวน้อยทำบัวลอยไข่หวาน กิจกรรมวิชาการงานอาชีพ
3 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริง

ในเรื่องการทำขนมบัวลอยไข่หวาน นักเรียนเกิดความชอบ สนุกกับการเรียนรู้ ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และภาคภูมิใจเมื่อผลงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

พ่อครัวแม่ครัว