โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

วิทยากร ให้ความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19

วิทยากร จาก รพ.สต.สวนขัน เข้ามาให้ความรู้แก่คุณครูและนักเรียนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

วิทยากร

วิทยากร

วิทยากร