อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสวนขัน

building1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
building2
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2525
building3
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2524
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารสถานที่
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2539