โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

การเปลี่ยนแปลง เดือนแรกของการตั้งครรภ์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง การค้นพบการตั้งครรภ์ถือเป็นโอกาสสำคัญ เต … Read more

การบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของธุรกิจการบัญชี

การบัญชี

การบัญชี อุตสาหกรรมการบัญชีกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแป … Read more

น้ำอัดลม ศึกษาเกี่ยวกับอันตรายจากน้ำอัดลมที่มีต่อสุขภาพจริงหรือไม่

น้ำอัดลม

น้ำอัดลม กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ที่แพร่หลาย โ … Read more

หัวหน้างาน ศึกษาข้อมูลหลักการที่หัวหน้างานควรยึดถือเมื่อเป็นโค้ช

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน บทบาทของหัวหน้างานมีมากกว่าแค่การจัดการงานแล … Read more

การขาดธาตุเหล็ก สาเหตุของการขาดธาตุเหล็กในสตรีและการรักษา

การขาดธาตุเหล็ก

การขาดธาตุเหล็ก การขาดธาตุเหล็กเป็นโรคทางโภชนาการที่พบบ … Read more

กลิ่นปากในเด็ก การแก้ปัญหากลิ่นปากในเด็กและแนวทางแก้ไขอธิบายดังนี้

กลิ่นปากในเด็ก

กลิ่นปากในเด็ก กลิ่นปากหรือที่เรียกว่าภาวะกลิ่นปากอาจเป … Read more

สุขภาพจิต ความเหนื่อยล้าเรื้อรังสามารถไขสัญญาณผิดปกติของร่างกาย

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต ในโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ร่า … Read more

การวิเคราะห์dna ทำความเข้าใจว่า DNAสามารถเปิดเผยอะไรได้บ้าง

การวิเคราะห์dna ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมของชีวิต … Read more

บุตรหลาน วิธีทำให้บุตรหลานของคุณมีความกระตือรือร้นในการเล่นกีฬา

บุตรหลาน

บุตรหลาน ในยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น การส่งเสริมวิถีชีวิตท … Read more

เลเซอร์ การเลเซอร์เป็นไปได้หรือไม่ที่จะคืนวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง

เลเซอร์

เลเซอร์ ปัญหาสายตาเป็นปัญหาสำหรับผู้คนนับล้านทั่วโลก เร … Read more