โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ปวดส้นเท้า อธิบายเกี่ยวกับวิธีการดูแลเท้าที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ

ปวดส้นเท้า การดูแลเท้าและการอาบน้ำเพื่อการผ่อนคลาย การแ … Read more