โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

การปลูกถ่าย การปลูกถ่ายสามารถทำได้ด้วยการพัฒนาความทนทานต่อภูมิคุ้มกัน

การปลูกถ่าย

การปลูกถ่าย การปลูกถ่ายคือการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ หรืออวั … Read more