โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยควรเลือกออกกำลังกายแบบใด

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง หากมีความดันโลหิตสูง ต้องหยุดออกจากการอ … Read more