โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ต่อมไทรอยด์อักเสบ อธิบายเกี่ยวกับการรักษาต่อมไทรอยด์อักเสบเฉียบพลัน

ต่อมไทรอยด์อักเสบ

ต่อมไทรอยด์อักเสบ เฉียบพลันมีน้อย ผู้หญิงที่มีอายุระหว่ … Read more