โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ตับ อธิบายเกี่ยวกับการคลำของตับและถุงน้ำดีในท่านั่งของผู้ป่วย

ตับ

ตับ การคลำของตับและถุงน้ำดีใน ท่านั่งของผู้ป่วย วิธีนี้ … Read more