โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ความร้อน เมื่อนักฟิสิกส์ทำการสำรวจปรากฏการณ์ของความร้อนตรวจพบสิ่งใดบ้าง

ความร้อน

ความร้อน เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาคุณสมบัติและกฎข … Read more