โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ซึมเศร้า อาการซึมเศร้ารูปแบบครอบครัวที่เป็นพิษอาจทำให้เด็กซึมเศร้าได้

ซึมเศร้า

ซึมเศร้า อาการซึมเศร้าอาจเกิดได้จากผู้ชาย ในหลายๆกรณีไม … Read more

โรคท้องร่วง อาหารที่ดีที่สุดและอาการรวมถึงสำหรับหรือ IBS อธิบายได้ดังนี้

โรคท้องร่วง

โรคท้องร่วง และอาหาร IBS จากอาการ”โรคท้องร่วง&#82 … Read more

โรคติดเชื้อไวรัส การจำแนกประเภทของการติดเชื้อและการป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัส

โรคติดเชื้อไวรัส จะทำอย่างไรถ้าการทำงานของตับเป็นปกติแต … Read more

ต่อมไร้ท่อ ชนิดใดที่ผิดปกติแต่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ต่อมไร้ท่อ

ต่อมไร้ท่อ ตัวชี้วัดต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมกรรมการป้อง … Read more