โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

โรคพาร์กินสัน สิ่งที่ทุกคนต้องรู้ของอาการของโรคพาร์กินสัน อธิบายได้ ดังนี้

โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน กว่า 6 ล้านคนทั่วโลก ต้องทนทุกข์ทรมานจากโ … Read more

ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ … Read more