โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

หลอดลม อธิบายการตรวจคนไข้ของต่อมไทรอยด์และระบบทางเดินหายใจ

หลอดลม

หลอดลม เครื่องเพอร์คัชชัน ปัจจุบันวิธีนี้ใช้สำหรับการวิ … Read more