โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

โรคหลอดเลือดหัวใจ อาการและข้อควรระวัง สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรค

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกกดขี่ และหายใจไม … Read more