โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

เชื้อรา สารพิษจากเชื้อราและโภชนาการของมนุษย์มีลักษณะเฉพาะจากส่วนอาหาร

เชื้อรา

เชื้อรา สารพิษจากเชื้อราเป็นสารทุติยภูมิของเชื้อราที่มี … Read more