โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ห้องน้ำ สาธารณะจำนวนแบคทีเรียก่อโรคที่กระจุกตัวอยู่ในห้องน้ำสาธารณะ ดังนี้

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ สาธารณะ AMAZINGLY CLEAN PUBLIC TOILETS ที่มีที่ … Read more