โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

โรคติดเชื้อไวรัส การจำแนกประเภทของการติดเชื้อและการป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัส

โรคติดเชื้อไวรัส จะทำอย่างไรถ้าการทำงานของตับเป็นปกติแต … Read more