โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

การปรับปรุง ปรับปรุงคุณภาพทางการแพทย์ด้วย FOCUS PDCA อธิบายได้ดังนี้

การปรับปรุง

การปรับปรุง สร้างวัฒนธรรมการปรับปรุง คุณภาพอย่างต่อเนื่ … Read more