โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

ไวรัส ไข้หวัดใหญ่สาเหตุและภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่ สามารถอธิบายได้ ดังนี้

ไวรัส

ไวรัส ไข้หวัดใหญ่ การใช้ยาเองเป็นอันตราย ไม่ว่าในกรณีใด … Read more