โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

การทำงาน ไอเดียธุรกิจพนักงานเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีม อธิบายได้ ดังนี้

การทำงาน

การทำงาน ไอเดีย ธุรกิจพนักงาน ความคาดหวังในงานได้เปลี่ย … Read more